Quảng Bình đặt mục tiêu thu hút đầu tư FDI 50 triệu USD trong năm 2019

Trong nửa đầu năm 2019, các dự án đầu tư của doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã thực hiện giải ngân được khoảng 12,4 triệu USD, lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến nay khoảng 547,85 triệu USD. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của dự án đã đi vào hoạt động tương đối hiệu quả, doanh thu nửa đầu năm ước đạt khoảng 143,24 triệu USD…

Sở KH&ĐT Quảng Bình cho biết, trong nửa đầu năm 2019, tỉnh Quảng Bình đã tích cực triển khai hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác đầu tư nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh cũng tích cực tham gia các sự kiện lớn về xúc tiến đầu tư như hội nghị gặp gỡ Nhật Bản – Khu vực Bắc Trung Bộ, hội nghị đối thoại doanh nghiệp và chính quyền để tạo thuận lợi thương mại xuyên biên giới tại tỉnh Khăm Muộn (CHDCND Lào) và nhiều hội nghị lớn do các Bộ, ngành Trung ương tổ chức.

Quảng Bình đang là điểm đến cua rnhiều dòng vốn đầu tư FDI

Qua hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư, một số nhà đầu tư FDI quan tâm và tiến hành khảo sát đề xuất dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, Tập đoàn Southeast Asia Capital (Mỹ) đang xem xét, đề xuất đầu tư Cụm cảng tổng hợp Hòn La với nhiều hạng mục như Kho xăng dầu 500.000 tấn, hàng hóa khác khoảng 5 triệu tấn/năm, bến chuyên dụng nhập xăng dầu 120.000 DWT, bến chuyên dụng xuất xăng dầu 30.000 DWT, bến tổng hợp công suất 5 triệu tấn/năm tại Khu kinh tế Hòn La với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 249 triệu USD…

Cũng theo Sở KH&ĐT Quảng Bình cho biết, toàn tỉnh Quảng Bình hiện nay có 24 dự án FDI được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư là 783,74 triệu USD. Trong nửa đầu năm 2019, các dự án đầu tư của doanh nghiệp FDI thực hiện giải ngân được khoảng 12,4 triệu USD, lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến nay khoảng 547,85 triệu USD. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của dự án đã đi vào hoạt động tương đối hiệu quả, doanh thu nửa đầu năm ước đạt khoảng 143,24 triệu USD; đóng góp ngân sách đạt 3,93 triệu USD.

Tuy nhiên, hiệu quả các dự án FDI mang lại cho địa phương chưa cao, tỷ trọng đóng góp vào ngân sách và thu nhập cho người lao động còn ít, chưa tương xứng với tiềm năng… Một số dự án vẫn còn gặp vướng mắc trong quá trình triển khai như Dự án Nhà máy phân loại và xử lý rác thải, sản xuất biogas và phân bón khoáng hữu cơ còn gặp nhiều khó khăn, nhất là nguyên liệu đầu vào và kinh phí vận hành nên ảnh hưởng đến khả năng vận hành, duy trì hoạt động; Dự án Nhà máy điện mặt trời DOWHA do vướng mắc về thủ tục đấu nối vào tuyến đường BOT thuộc quản lý của Tập đoàn Trường Thịnh nên việc xây dựng tại hiện trường không thể thực hiện được do không có đường vào Dự án…

Theo Sở KH&ĐT Quảng Bình cho biết, nửa cuối năm 2019, để hoàn thành mục tiêu thu hút, vận động và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho khoảng 3 – 4 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đầu tư khoảng 50 triệu USD, các cấp, các ngành và địa phương sẽ tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển khai dự án đảm bảo tiến độ và nguồn vốn đăng ký; tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát, sớm đưa dự án vào thực hiện trong thời gian sớm nhất; thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư nước ngoài; rà soát, đề xuất các cấp có thẩm quyền điều chỉnh loại bỏ các trình tự, thủ tục không cần thiết để rút ngắn thời gian chuẩn bị thực hiện dự án đầu tư…